TỔ CHỨC THAO GIẢNG LẦN 1

Thực hiện Kế hoạch giáo dục của nhà trường , vào ngày 24/10/2020, Trường Mẫu giáo Quế Châu tổ chức thao giẳng 3 hoạt động: LQVT, KPKH, GD âm nhạc.

Qua trao đổi, thảo luận, tập thể giáo viên đã phát hiện và góp ý sâu sát những ưu và khuyết điểm để áp dụng và thực hiện tốt hơn chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT; 

3 hoạt động học diễn ra đã thể hiện được sự tiến bộ của giáo viên về việc tiếp cận chương trình đói mới theo TT 28/2016. Tập thể đã xếp loại tốt 2 hoạt động: GD âm nhạc và khám phá khoa học, loại khá 1 hoạt động: LQVT 


Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 12