TỔ CHỨC CHO TRẺ MG LỚN THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẾ CHÂU

Theo chỉ đạo của Phòng GDĐT Quế Sơn về việc thực hiện chuyên đề "Hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học". 

Trong năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho giáo viên các lớp 5 tuổi xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện tốt chủ đề “Trường tiểu học”, cho trẻ làm quen với một số đồ dùng học tập của học sinh Tiểu học, trò chuyện, giới thiệu với trẻ về môi trường và nhiệm vụ của học sinh lớp 1, các hoạt động ở trường Tiểu học. Ngoài ra, giáo viên còn tổ chức các hoạt động giáo dục về nâng cao chất lượng các lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và lĩnh vực phát triển tình cảm- xã hội, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và các kĩ năng tự phục vụ bản thân. Đồng thời chia sẻ để giáo viên trường Tiểu học có một số hiểu biết căn bản về chương trình Giáo dục mầm non và những đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi mẫu giáo nhằm để giáo viên lớp 1 áp dụng hỗ trợ trẻ giai đoạn mới vào lớp 1.         


Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 17