KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH TRƯỜNG MẪU GIÁO QUẾ CHÂU NĂM 2020

KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

TRƯỜNG MẪU GIÁO QUẾ CHÂU

 

Trưởng Phòng GDĐT Quế Sơn đã ra Quyết định số 341/QĐ-PGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2020 về việc kiểm tra Chuyên ngành Trường Mẫu giáo Quế Châu năm học 2020-2021, thời gian kiểm tra là 2 ngày (từ ngày 30/12/2020 đến ngày 01/01/2021)

Ông: Phan Duy Phương Trưởng phòng GDĐT làm trưởng đoàn

Ông: Lê Tin Phó trưởng phòng làm phó trưởng đoàn

Bà: Phạm Thị Kim Xứng, Phó hiệu trưởng Trường MG Quế Xuân 1, làm thư ký

Và 15 thành viên tham gia đoàn kiểm tra.

 

Qua 2 ngày kiểm tra chuyên ngành Trường MG Quế Châu, Trưởng đoàn đã đánh giá những mặc mạnh, mặt yếu của nhà trường về sự lãnh chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, công tác NDCSGD trẻ cũng như việc thực hiện và lưu trữ các loại hồ sơ sổ sách trong 3 năm( 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) và năm hiện tại 2020-2021(tại thời điểm kiểm tra).

Lãnh đạo nhà trường ghi nhận và tiếp thu những nội dung đánh giá của Trưởng đoàn, những mặc mạnh nhà trường sẽ phát huy hơn nữa và cố gắng khắc phục sớm nhất những tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã góp ý cho nhà trường.


Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 17