HỘI THI "LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CHUYÊN ĐỀ TÔI YÊU VIỆT NAM" NĂM HỌC 2021-2022

           HỘI THI "LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CHUYÊN ĐỀ TÔI YÊU VIỆT NAM" 

NĂM HỌC 2021-2022

             Thực hiện theo Kế hoạch số 29/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Phòng GDĐT Quế Sơn về việc triển khai thực hiện Chương trình "Tôi yêu Việt nam". Để hưởng ứng chương trình này, Trường Mẫu giáo Quế Châu đã tổ chức Hội thi "Làm đồ dùng, dạy học chuyên đề tôi yêu Việt Nam" nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, thái độ cho trẻ về an toàn giao thông, trẻ được trãi nghiệm, vui chơi với các đồ dùng, đồ chơi và sân giao thông trên sân trường. Đồng thời, tuyên truyền đến CBGVNV nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ 3-5 tuổi phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương và Tuyên truyền phụ huynh thực hiện nghiêm túc và tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch Covid-19.


Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 17