HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

         Thực hiện theo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021, Trường Mẫu giáo Quế Châu tổ chức "Hội thi giáo viên dạy giỏi" cấp trường theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

       Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên và đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng NDCSGD trẻ trong nhà trường. Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non. Nhà trường khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên phát huy tinh thần tự học và sáng tạo; tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đông thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu từ đó có kế hoạch bồi dưỡng để tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

        Qua hội thi đánh giá được năng lực của giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.


Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 17