Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2023 : 1.239

Hoạt động "Tết trồng cây" đầu năm nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

            Thực hiện Công văn số 30/PGDĐT-VP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Quế Sơn về việc tổ chức ra quân trồng cây đầu năm nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022

            Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức có hiệu quả công tác trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022. Phát động CBGVNV tích cực tham gia phong trào trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong nhà trường, tạo cảnh quan môi trường trường học xanh, sạch, đẹp gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển giáo dục 2022 và giai đoạn 2021- 2025.

           Nhà trường tổ chức cho 3 điểm trường trồng cây vào sáng ngày 9 tháng 02 năm 2022, với nhiều chủng loại cây phù hợp với môi trường của trường Mầm non. Đồng thời, phân công cho nhân viên bảo vệ và giáo viên tại 3 điểm trường quản lí, chăm bón, tưới nước cho cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường hàng ngày, hàng tuần. Nhà trường kiểm tra, đánh giá hàng tháng việc “Trồng cây bổ sung và công tác quản lí, chăm sóc cây xanh, cây cảnh” tại 3 điểm trường. 


Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.